Info & Fälg-Guide

(Källa: Transportstyrelsen)

Sommardäck:

Mönsterdjup, ålder och lufttryck

Minst 1,6 millimeter vid sommarväglag

Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. 

Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge bra friktion vid fuktig vägbana.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil klass I (*), lätt lastbil, lätt buss och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

För lastbil, buss och personbil klass II med totalvikt över 3,5 ton ska mönsterdjupet vid vinterväglag vara minst 5 millimeter på fordonets samtliga däck under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

*) till personbil klass I hör samtliga fordon klassificerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II (husbil).

Inga krav på att däck ska vara nya 

Det finns inget ålderskrav för däck. Vid de undersökningar som har gjorts har man inte kunnat se någon tydlig försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper. Men det är viktigt att mönsterdjup och dubbutstick är bra och att däcken lagras svalt, torrt och mörkt.

Kolla lufttrycket ofta!

Fel lufttryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt lufttryck för däcken till din bil kan du hitta i bilens instruktionsbok.

Vinterdäck:

Krav på vinterdäck 1 december–31 mars

När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Om du drar släpvagn gäller kravet även denna. 

*) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II. 

Utländska och svenska personbilar och lätta lastbilar på resa till och från utlandet omfattas av gällande svenska regler om vinterdäck och mönsterdjup. Utländska och svenska tunga fordon med en totalvikt på över 3,5 ton, omfattas av kravet på minst 5 millimeters mönsterdjup.

Undantag från kravet

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten: 

 • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
 • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
 • Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
 • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
 • Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar klass I, lätta lastbilar, lätta bussar och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.

Lastbil, buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon, för dem gäller grundkravet om ett mönsterdjup på 1,6 mm. Kraven gäller svenskregistrerade såväl som utlandsregistrerade fordon.
 

Tillåtet med dubbdäck 1 oktober–15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april.

Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.

Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.

Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet. 

Vad är vinterdäck?

Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara

 • särskilt framtagna för vinterkörning och 
 • märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.

OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck.

Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning, har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare.

Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

Vinterväglag

Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.  

Bästa däcken bak

De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.  

Lagring av däck

Förvara dina däck svalt, torrt och mörkt.  

Tunga fordon och vinterdäck

Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck, men observera krav på mönsterdjup ovan. Transportstyrelsen rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag.

Lokala dubbdäcksförbud

Regeringen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på viss väg eller vägsträcka. Detta regleras av kommunerna själva i lokala trafikföreskrifter och inte av Transportstyrelsen. Kontakta din kommun om du har frågor om vad som gäller i din kommun.

 

___________________________________________________________________________

INFORMATION OM STORLEKAR

Hjulets höjd:
Hjulets höjd är fälgens storlek plus dubbla däckprofilen. Se exempel nedan.

Ta tex ett 215/45 17" däck.
(17*25.4)+(2*(215*0.45)) = en höjd på 625 mm.

Rullomkrets:
Rullomkretsen är den hjulet rullar på ett varv. När du byter däck/fälg får rullomkretsen inte förändras mer än ±5% jämfört med rullomkretsen på hjulen som bilen är typgodkänd för.

Rullomkretsen påverkas av däckets profil, bredd och storlek. För att räkna ut rullomkretsen ska hjulets diameter multipliceras med oi. Se exempel nedan.

Ta tex ett 215/45 17" däck.
Som vi räknade ut ovan är däckhöjden 625 mm, multiplicerar man höjden med pi (3.141592) blir rullomkretsen 1 963 mm.

Däckets profil:
Däckets profil anges i procent av däckets bredd. Två olika däck kan ha olika profilhöjd även om de har samma procentuella profil. Profilens höjd räknas ut genom att multiplicera däckets bredd med profilen i procent.

1. Dimensionsbeteckning
175 = Däckets bredd i mm
65 = Profilhöjd R dvs höjden på däckets profil i % av bredden
14 = Fälgdiameter i tum
82 = Belastningsindikator T = Kod för hastighetsklassen

2. Tubeless (TL) = Utan slang3. TWI = Slitageindikatorns position

3. TWI = Slitageindikatorns position

4. Tilläggsmarkeringar
Reinforced = Förstärkt
Bestämd rotationsriktning
Outside = Utsida

5. Specialbeteckning
E5 010023, som består av
E5 = Godkänningskod

6. Produktionskod = vecka/år

7. Specialmärke DOT (USA)


Hastighetskoder
N = 140km/h
P = 150km/h
Q = 160km/h
R = 170km/h
S = 180km/h
T = 190km/h
U = 200km/h
H = 210km/h
V = 240km/h
Z = 240km/h och över
W = 270km/h
Y = 300km/h

Hur mäter man bultcirkel diameter på 4 håls fälg:

Mät avståndet centrum till centrum mellan bultarna man kan även mäta mellan två bulthål tvärs över fälgens centrum, från det ena bulthålets ytterkant till det motsatta bulthålets innerkant.

Mätning av bultcirkel 5 håls fälg:

På en 5 håls fälg kan man inte mäta på samma sätt, efetrsom hålen inte sitter på motsatta sida om fälgens centrum.

En mätning kan göras på följande sätt:

 • Mät fälgens centrumhål, diameter (A)

 • Mät bulthålets diameter (B)

 • Mät från bulthålets innerkant till centrumhålets kant (C)

 • Multiplicera C måttet med 2
  Exempel:   A + B + C + C = cirkeldiametern

Mätning av bultcirkel 6 håls fälg

Mätningen görs på samma sätt som på 4 håls fälg.

Inpressningsdjup

Förutom att fälgen måste ha rätt bultmönster/bultdiameter måste fälgens centrumhål och inpressningsdjup (ET) vara korrekt. Är djupet felaktigt kan det medföra att fälgen tar i bromsok eller skärmkant.

FÄLGBREDD vs Däckbredd & Profil

195 / 55 5.5-7.0 
205 / 55 5.5-7.5 
225 / 55 6.0-8.0 
175 / 50 5.0-6.0 
195 / 50 5.5-7.0 
205 / 50 5.5-7.5 
215 / 50 6.0-7.5 
225 / 50 6.0-8.0 
235 / 50 6.5-8.5 
245 / 50 7.0-8.5 
195 / 45 6.5-7.5 
205 / 45 6.5-7.5 
215 / 45 7.0-8.0 
225 / 45 7.0-8.5 
235 / 45 7.5-9.0 
245 / 45 7.5-9.0 
255 / 45 8.0-9.5 
205 / 40 7.0-8.0 
215 / 40 7.0-8.5 
225 / 40 7.5-9.0 
235 / 40 8.0-9.5 
245 / 40 8.0-9.5 
255 / 40 8.5-10.0 
265 / 40 9.0-10.5 
275 / 40 9.0-11.0 
285 / 40 9.5-11.0 
255 / 35 8.5-10.0 
265 / 35 9.0-10.5

 

Bultcirkel Guide:

http://www.hjulbulten.se/bultcirkelguide

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)